Bliv kosmetisk sygeplejerske

Kursusplan, indhold & detaljer

På denne side vil du finde en plan over Alma Akademiets specialuddannelse til kosmetisk sygeplejerske, så du har en bedre forståelse for de praktiske detaljer, tidsplan, eksamen og meget mere.

1

Uddannelsens indhold

Alma Akademiets kosmetisk sygeplejerske uddannelse dækker tre primære behandlingsformer; ikke-permanente fillers, botulinumtoksin og microneedling (SkinPen©) – med mulighed for tilkøb af IPL hårfjerning. I en blanding af teoretisk og hands-on undervisning, vil du blive tillært disse behandlingsformer, samt diverse relevante færdigheder, så du efter den afsluttende hands-on eksamen, vil stå stærkt og konkurrencedygtigt, i en kosmetisk branche i vækst.

Nedenfor kan du få et overblik over, hvilke emner du vil blive taget i gennem under forløbet – i henholdsvis den teoretiske del og i hands-on delen.

Indholdsoversigt
Teori
I kursets teoretiske del vil du blive tage i gennem følgende emner:
Ansigtets anatomi
Kendskab til ikke-permanente fillers & Skinboosters
Kendskab til botulinumtoksin
Kendskab til microneedling
Komplikationer
Journalføring
Den lovpligtige forkonsultation
Indikationsstillelse
Etik og håndtering af kundens ønsker
Markedsføring i branchen
Indholdsoversigt
Hands-on
I kursets hands-on del vil du komme i gennem følgende:
Opstillet forkonsultation
Injektionsteknikker på dukkehoved
Hands-on på modeller med ikke-permanente fillers (20 behandlinger)
Hands-on på modeller med botulinumtoksin (20 behandlinger)
Hands-on på model med microneedling
2

Forløbets varighed

Alma Akademiets kosmetisk sygeplejerske specialuddannelse er et uddannelsesforløb der er skræddersyet til din kalender. Vi har mulighed for at sprede dine moduler over flere uger, eller skabe et kompakt og intenst forløb, så du hurtigt er videre.

Kursets undervisningsmoduler vil ligge spredt udover forløbet, og vil blive efterfulgt af en eksamensdag. For dem der tilvælger 'Permanent hårreduktion med IPL', vil forløbet også inkludere en kursus dag hos Scanex.

3

Optagelse & krav

Optagelse hos Alma Akademiet sker løbende i løbet af året. Er du interesseret i optagelse på akademiet skal du kontakte os, og herefter indkaldes du til en indledende optagelsessamtale.

Det er et krav at du er uddannet sygeplejerske eller læge, for at kan uddanne dig som kosmetisk sygeplejerske. Ønsker du kun at blive uddannet i 'Permanent hårreduktion med IPL', er der ikke noget krav til forudgående uddannelse.

4

Kursusplan & moduler

Forløbets kursusplan er skræddersyet til den individuelle kursist, men nedenfor ses et eksempel på en kursusplan med 6 undervisningsmoduler som bliver efterfulgt af en eksamen.

Teoretisk & hands-on undervisning
Modul 1
Uddannelsens første modul/dag vil bestå af indledende teoretisk undervisning samt hands-on på dukkehoved. Modulets formål er at give dig de grundlæggende og nødvendige forudsætninger, for at du kan udføre hands-on undervisningen på modeller i modul 2.

Nedenfor ser du en estimering af tidsplanen for modul 1:
08.30 - 09.30
Morgenmad & velkomst
09.30 - 12.00
Teoretisk undervisning
12.00 - 12.45
Frokost pause
12.45 - 14.00
Injektionsteknikker på øvehoved
14.00 - 16.00
Teoretisk undervisning
16.00 - 17.00
Evaluering & afrunding
Teoretisk & hands-on undervisning
Modul 2
I uddannelsens andet modul vil du, gennem en opstillet kundesituation, blive klogere på hvordan en konkret konsultation og behandling foregår. Herudover vil du i dette modul skulle i gang med dine første hands-on timer med filler og botox.

Nedenfor ser du en estimering af tidsplanen for modul 2:
08.30 - 09.00
Morgenmad
09.00 - 12.00
Opstillet konsultation & behandling
12.00 - 12.45
Frokost pause
12.45 - 16.00
Hands-on med filler & botox
16.00 - 17.00
Evaluering & afrunding
Teoretisk & hands-on undervisning
Modul 3
Uddannelsens tredje modul vil gå dybere i det teoretiske stof, samt byde på endnu flere timer med nålen i hånden.

Nedenfor ser du en estimering af tidsplanen for modul 3:
08.30 - 09.00
Morgenmad & velkomst
09.00 - 12.00
Teoretisk undervisning
12.00 - 12.45
Frokost pause
12.45 - 16.00
Hands-on med filler & botox
16.00 - 17.00
Evaluering & afrunding
Teoretisk & hands-on undervisning
Modul 4
I det fjerde modul vil du introduceres til microneedling samt udføre din første af disse behandlinger på en model. Herudover vil du skulle gennem flere filler og botox behandlinger.

Nedenfor ser du en estimering af tidsplanen for modul 4:
08.30 - 09.00
Morgenmad & velkomst
09.00 - 10.00
Introduktion til mictoneedling
10.00 - 12.00
Behandling med microneedling på model
12.00 - 12.45
Frokost pause
12.45 - 16.00
Hands-on med filler & botox
16.00 - 17.00
Evaluering & afrunding
Teoretisk & hands-on undervisning
Modul 5
Femte modul byder på mere teoretisk undervisning samt den sidste omgang hands-on undervisning med filler og botox.

Nedenfor ser du en estimering af tidsplanen for modul 5:
08.30 - 09.00
Morgenmad & velkomst
09.00 - 12.00
Teoretisk undervisning
12.00 - 12.45
Frokost pause
12.45 - 16.00
Hands-on med filler & botox
16.00 - 17.00
Evaluering & afrunding
Teoretisk & hands-on undervisning
Modul 6
I uddannelsens sidste modul vil dagen starte med gennemgang af markedsføringen i branchen, efterfulgt af din sidste teoretiske undervisning. Sidst på dagen vil den endelige forberedelse inden eksamen ske.

Nedenfor ser du en estimering af tidsplanen for modul 6:
08.30 - 09.00
Morgenmad & velkomst
09.00 - 10.30
Markedsføring i branchen
10.30 - 12.00
Teoretisk undervisning
12.00 - 12.45
Frokost pause
12.25 - 15.00
Spørgsmål & forberedelse til eksamen
5

Tilvalg

Ønsker du at kvalificeres til endnu flere behandlinger, tilbyder Alma Akademiet tilvalg til uddannelsen som kosmetisk sygeplejerske. På nuværende tidspunkt tilbyder vi én tilvalgsmulighed, nemlig 'Permanent håreduktion med IPL' – læs mere om tilvalget nedenfor.

Tilvalg
Permanent hårreduktion med IPL
Til dem der ønsker at kvalificeres og godkendes til den meget populære og attraktive 'permanet hårreduktion med IPL' behandling, tilbyder Alma Akademiet dette som tilvalg til specialuddannelsen til kosmetisk sygeplejerske. Med dette tilvalg vil du gennem teoretisk og hands-on undervisning, blive klædt grundtigt på til at varetage behandlingen i dit fremtidige virke som kosmetisk sygeplejerske.

'Permanent hårreduktion med IPL' koster 35.000,- som tilvalg i forbindelse med specialuddannelsen til kosmetisk sygeplejerske, eller 65.000,- som et selvstændigt enkeltfag.
Teoretisk undervisning om IPL med fokus på permanent hårreduktion
Hands-on behandlinger på modeller
Godkendelse og registrering til Permanent hårreduktion med IPL behandling
6

Eksamen & registering

I slutningen af dit uddannelsesforløb hos os skal du i gennem en eksamen i det du har lært. Her vil du både blive vurderet i teori og hands-on. Skulle det mod forventning ske, at vi ikke vurderer, at de væsentligste elementer fra undervisning sidder skarpt nok, vil du i samarbejde med din underviser genopfriske de pågældende emner, og blive tilbudt en ny eksamensdag.

Efter en gennemført og vellykket eksamen, er du nu klar til at komme i job som kosmetisk sygeplejerske, og starte en ny og spændende fase i din karriere. Registeringen af dig i Styrelsen for Patientsikkerheds database skal udføres af den ansvarlige læge, i den klinik du skal behandle hos. Du vil dog ved endt eksamen få overrakt alle nødvendige dokumenter til denne proces.

7

Din underviser

I dit uddannelsesforløb hos Alma Akademiet, vil du blive undervist af kosmetisk sygeplejerske og indehaver af Alma Klinik, Vivian Mønster Thygesen. Vivian har mange års erfaring i branchen og har bred viden inden for den kosmetiske verden.

8

Undervisningssted

Alma Kliniks rummelige og hyggelige klinikker vil danne rammerne til for uddannelsesforløb. Lokalerne sikrer alle de nødvendige faciliteter og ressourcer, som vi skal bruge i forløbet. Adresserne er Stengade 53B 2. tv., Helsingør 3000 og Frederiksværksgade 23, Hillerød 3400

Alma Klinik Helsingør

9

Pris

Her finder du prisen på hovedkurset til kosmetisk sygeplejerske, som dækker behandlingerne med ikke-permanente fillers, botulinumtoksin og microneedling. Nedenunder finder du prisen på enkeltfaget 'Permanent hårfjerning med IPL'.

Kosmetisk sygeplejerske specialuddannelse
109.000,-
Prisen er inklusiv moms.

I det 12 uger lange kursus, vil du i en blanding af teoretisk og hands-on undervisning, blive grundigt udrustet til at navigere i verdenen som kosmetisk sygeplejerske, og lære at udføre behandlinger med ikke-permanente fillers, botulinumtoksin og microneedling. Faget 'Permanent hårreduktion med IPL' kan tilkøbes for 50.000,- i forbindelse med specialuddannelsen til kosmetisk sygeplejerske.

Prisen dækker nedenstående:
Alt som beskrevet under kursusindhold
Undervisningsmateriale
Modeller til hands-on undervisning (med mulighed for at medbringe egne modeller)
Produkter til modelbehandlinger
Enkeltfag, Hårfjerning med IPL
65.000,-
Prisen er inklusiv moms.

Til dem der ønsker at kvalificeres og godkendes til den meget populære og attraktive 'permanet hårreduktion med IPL' behandling, tilbyder Alma Akademiet dette som enkeltfag eller tilvalg til specialuddannelsen til kosmetisk sygeplejerske. Med dette forløb vil du gennem teoretisk og hands-on undervisning, blive klædt grundigt på til at varetage behandlingen i dit fremtidige virke som kosmetisk sygeplejerske.

'Permanent hårfjerning med IPL' koster 35.000,- som tilvalg i forbindelse med specialuddannelsen til kosmetisk sygeplejerske, eller 65.000,- som et selvstændigt enkeltfag.
Teoretisk undervisning om IPL med fokus på permanent hårreduktion
Undervisningsmateriale
Modeller til hands-on undervisning (med mulighed for at medbringe egne modeller)
Godkendelse og registrering til Permanent hårreduktion med IPL behandling
10

Betaling & aflysning

Efter optagelse på Alma Akademiet skal det fulde beløb for dit uddannelsesforløb betales senest en uge før uddannelsens start. Optages du med under 7 dage til kursusstart, skal du senest betale ved uddannelsens start.

Aflysning inden for 7 dage til uddannelsens start koster 25.000,-. Aflyser du efter uddannelsens start refunderes pengene IKKE. Aflysningspolitikken er fastlagt ud fra de høje direkte omkostninger der er knyttet til at opstarte et en-til-en undervisningsforløb.